REAL ESTATE 360 VIRTUAL TOUR
- MAKE IT ONLY WITH YOUR PHONE

THE WAY WE SEE WALKSEE?

EASY TO GET, EASY TO USE.
NO ADDITIONAL EQUIPMENT.
NO NEED TO RENT ANYTHING.

CREATED FOR CLASSIFIEDS WEBSITES
AND REAL ESTATE AGENTS.

BUILT USING COMPLEX TECHNOLOGY,
BUT COST OPTIMISED AND SIMPLE TO INTEGRATE.
IT’S EASY TO WALKSEE

CONTACT US


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
UMOWA O WSPARCIE NUMER 10/2020 zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Więcej informacji